Kada klikneš na START imaćeš 150 sekundi da odgovoriš na 15 pitanja.
Ukoliko uspeš da odogovoriš na sva pitanja pre isteka vremana dobićeš još 2 poena.

Kur të klikosh START, do të kesh 150 sekonda për t'iu përgjigjur 15 pyetjeve.
Nëse arrin t'iu përgjigjesh të gjitha pyetjeve para se të skadojë koha, do të merr 2 pikë më shumë.


START

STARTI

{{score}} / {{gameslength-1}}

{{timer}}

1 Šta znači? Çfarë do të thotë?

2 Šta vidiš? Çfarë sheh?

3 Dopuni reč Plotëso fjalën

4 Pronađi skrivenu reč Gjej fjalën e fshehur

5 Šta čuješ? Çfarë dëgjon?

6 Matematika Matematikë

7 Boje Ngjyrat

{{name}}

{{score}} / {{gameslength-1}}

{{timer}}

Kako se na albanskom jeziku kaže...

Si thuhet në gjuhën serbe...

{{term}}


Šta je na slici?

Çfarë tregohet në foto?

Upiši značenje na albanskom jeziku

"{{term}}"

Shkruaj kuptimin e fjalës në gjuhën serbe

"{{term}}"

Klikni na zvučnik

Kliko në altoparlant.

{{let.letter}} {{let.letter}} _Broj pokušajaNumri i përpjekjeve ({{hangTries}} / {{hangLives}})

U jednom od osam smerova skrivena je reč

"{{term}}"

na albanskom jeziku.
Pronađi je i obeleži.

Në një nga tetë drejtimet është e fshehur një fjalë

"{{term}}"

në gjuhën serbe.
Gjeje dhe shënoje atë.Kada označiš sva slova klikni OK

Kur të shënosh te gjitha shkornjat, klliko OK


Odaberi tačan odgovor

Zgjidh përgjigjen e saktë

{{term}}


Koja je ovo boja?

Cila është kjo ngjyrë?Zavrsio(la) si kviz za

Keni përfunduar kuizin për

{{timeElapsed}} sekundi

{{timeElapsed}} sekonda

Tvoj rezultat je {{score + bonus}} poen(a)

Rezultati yt është {{score + bonus}} pikë

BONUS {{bonus}} poen(a)

BONUS {{bonus}} pikë

Igraj ponovo Luaj përsëri

K R A J

F U N D


Tvoj rezultat je {{score}} poen(a)

Rezultati yt është {{score}} pikë

Igraj ponovo Luaj përsëri
Sledeće pitanje > Pyetja tjetër >
{{game}}
{{game}}
{{game}}