mali rečnik srpsko - albanski / albansko - srpski
fjalor i vogël serbisht - shqip / shqip - serbisht

Disa fjalë rreth nesh


Hartimi i Fjalorit të vogël serbisht-shqip dhe shqip-serbisht është një nga rekomandimet e Studimit mbi mundësitë e përmirësimit të mësimit të gjuhës serbe si gjuhë joamtare në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë të vitit 2014. Fjalori i vogël është krijuar gjatë viteve 2015 dhe 2016.


Hartimin e Fjalorit të vogël e ka mundësuar Zyra e Komisarit te lartë pranë OSBE-së për çështje të pakicave nacionale dhe Shërbimi i Trupit Koordinues pranë Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, në bashkëpunim me ekipin e ekspertëve nga Novi Sadi, Tirana, Beogradi, Prishtina dhe Bujanoci.


Kontribut të veçantë në hartimin e këtij Fjalori të vogël kanë dhënë edhe arsimtaret dhe arsimtarët që ligjërojnë gjuhën serbe si gjuhë joamtare në 16 shkollat fillore në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, në bashkëpunim me nxënëset dhe nxënësit e tyre.


Fjalori i vogël nga përmbajtja dhe ilustrimet e tij u është përshtatur fëmijëve të moshës së tetëvjeçares, por atë mund ta përdorin edhe të rriturit që dëshirojnë të mësojnë gjuhën serbe apo gjuhën shqipe.


Autorët:
prof. as. Milan Ajdžanović, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Novi Sadit
prof. as. Adelina Çerpja, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë
prof. as. Anila Kananaj, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë
prof. dr. Gordana Štrbac, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Novi Sadit


Përkthyesit:
Nehat Aliu
Jovana Tintor


Redaktore shkencore:
prof. dr. Anila Omari, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë


Digjitalizimi dhe dizajni në ueb:
OJQ Qendra për iniciativa sociale


Koordinatorja për hartimin e Fjalorit të vogël:
Nataša Bošković, MA