mali rečnik srpsko - albanski / albansko - srpski
fjalor i vogël serbisht - shqip / shqip - serbisht

o nama


Izrada Malog srpsko-albanskog albansko-srpskog rečnika jedna je od preporuka Studije o mogućnostima unapređenja nastave srpskog kao nematernjeg jezika u Preševu, Bujanovcu i Medveđi iz 2014. godine. Mali rečnik je nastao tokom 2015. i 2016. godine.


Izradu Malog rečnika omogućili su Kancelarija visokog komesara OEBS-a za pitanja nacionalnih manjina i Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa u saradnji sa timom stručnjaka iz Novog Sada, Tirane, Beograda, Prištine i Bujanovca.


Poseban doprinos izradi Malog rečnika dali su nastavnice i nastavnici koji izvode nastavu srpskog kao nematernjeg jezika u 16 osnovnih škola u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, u saradnji sa svojim učenicama i učenicima.


Mali rečnik je sadržajem i prikazom prilagođen deci osnovnoškolskog uzrasta, ali ga svakako mogu koristiti i odrasli koji žele da uče srpski ili albanski jezik.


Autori:
doc. dr Milan Ajdžanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
doc. dr Adelina Çerpja, Institut za jezik i književnost, Centar za albanološke studije, Tirana
doc. dr Anila Kananaj, Institut za jezik i književnost, Centar za albanološke studije, Tirana
prof. dr Gordana Štrbac, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Prevodioci:
Nehat Aliu
Jovana Tintor


Stručna revizija:
prof. dr Anila Omari, Institut za jezik i književnost, Centar za albanološke studije, Tirana


Ilustracije:
Fleta Baraku


Digitalizacija i web dizajn:
NVO Centar za socijalne inicijative


Koordinatorka izrade Malog rečnika:
Nataša Bošković, MA