mali rečnik srpsko - albanski / albansko - srpski
fjalor i vogël serbisht - shqip / shqip - serbisht

Gramatika


Pismo [ download PDF file | 64kb ]

Glasovni sistem [ download PDF file | 64kb ]

Vrste reči [ download PDF file | 64kb ]

Imenice [ download PDF file | 64kb ]

Pridevi [ download PDF file | 64kb ]

Zamenice [ download PDF file | 64kb ]

Brojevi [ download PDF file | 64kb ]

Glagoli [ download PDF file | 64kb ]

Nepromenljive vrste reči [ download PDF file | 64kb ]

Prosta rečenica [ download PDF file | 64kb ]

Složena rečenica [ download PDF file | 64kb ]